475 - Ändring av detaljplan för Strand 1:463

Fastigheten Strand 1:463 är belägen vid Backsippevägen i Tyresö Strand.

Karta som med pil som pekar ut planområdet

Detaljplanen gör det möjligt att stycka av fastigheten Strand 1:463 för att bilda en ny bostadsfastighet inom planområdet.

Planen vann laga kraft: 4 november 2020

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2021

Hitta på sidan