150 - Trollbäcken S 1A

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller stadsplan för Trollbäcken del S 1A.

Syftet med planen är att möjliggöra utbyggnad av den privata och allmäna servicen i området.

Planen vann laga kraft: 3 augusti 1971

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan