62 - Södergården i Kumla Trädgårdsstad, Näsbytomten 41:5

Byggnadsplan Södergården m.m. i Kumla Trädgårdsstad för del av Näsbytomten 41:5.

Planen gör det möjligt att att bebygga tomten Näsbytomten 41:5 med villa bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 8 januari 1954

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hitta på sidan