329 - Brygga och bad vid Trinntorp

 Planområdet ligger i Trinntorp på Östra Tyresö.

Karta över Brygga och bad vid Trinntorp

Detaljplanen möjliggör anläggandet av ny fartygsbrygga med tillhörande tillfartsväg, gångväg och parkeringar.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan