Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

329 - Brygga och bad vid Trinntorp

 Planområdet ligger i Trinntorp på Östra Tyresö.

Karta över Brygga och bad vid Trinntorp

Detaljplanen möjliggör anläggandet av ny fartygsbrygga med tillhörande tillfartsväg, gångväg och parkeringar.

Planen vann laga kraft: 7 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan