466 - Tyresö 1:805

Ändring av detaljplan för fastigheten Tyresö 1:805 i Raksta på Östra Tyresö syftar till att möjliggöra fullt nyttjande av gällande byggrätt inom fastigheten.

Planen vann laga kraft: 10 oktober, 2018

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 23 maj 2019

Hitta på sidan