246 - Del av kv. Jaden

Detaljplan för del av kv. Jaden i Bollmora.

Planen innebär en mindre ändring av byggrätten för handels- och bostadsändamål inom kvarteret Jaden.

Planen vann laga kraft: 4 december 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan