71 - Skansen 1:1 m.fl.

Ändring av byggnadsplan för Skansen 1:1 m.fl. i Kumla Trädgårdsstad, Näset m.m i Trollbäcken.

Ändringen i planen gör det möjligt att bättre kunna bygga ut Kumla skola.

Planen vann laga kraft: 20 juli 1956

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan