Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

140 - Petterboda idrottsplatsområde

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för idrottsplatsområde del av Bollmora 2:1 m fl.

Syftet med planen är bland annat att kunna utvidga idrottsområdet med förstärkt tävlingsarena och hockeyrink.

Planen vann laga kraft: 9 februari 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan