140 - Petterboda idrottsplatsområde

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för idrottsplatsområde del av Bollmora 2:1 m fl.

Syftet med planen är bland annat att kunna utvidga idrottsområdet med förstärkt tävlingsarena och hockeyrink.

Planen vann laga kraft: 9 februari 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan