Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

140 - Petterboda idrottsplatsområde

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring och utvidgning av stadsplan för idrottsplatsområde del av Bollmora 2:1 m fl.

Syftet med planen är bland annat att kunna utvidga idrottsområdet med förstärkt tävlingsarena och hockeyrink.

Planen vann laga kraft: 9 februari 1970

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan