254 - Petterboda arbetsplatsområde

Området ligger vid Petterboda. Planförslaget gäller förlängd genomförandetid för detaljplaner inom Petterboda arbetsplatsområde.

Syftet med planen är att förlänga genomförandetiden med fem år.

Planen vann laga kraft: 13 oktober 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan