169 - Kumla 3:14 vid Sjöhagsvägen

Stadsplan för A-tomt (område för allmänt ändamål) vid Sjöhagsvägen i Trollbäcken, fastigheten Kumla 3:14 med flera. 

Planen ger utökat område för allmän plats, för möjlighet att bygga förskola.

Planen vann laga kraft: 10 september 1976

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan