114 - Hanviksbacken

Området ligger i Hanviken. Förslaget gäller upphävande av byggnads- och avstyckningsplaner för del av Trollbäcken (Hanviksbacken).

Planen vann laga kraft: 28 april 1966

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan