Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

330 - Mobiltelefonmast i Raksta

Planområdet ligger i norra Raksta i Östra Tyresö.

Karta över Mobiltelefonmast i Raksta

Detaljplanens syfte är göra uppförandet av mobiltelefonmast möjlig med tillhörande teknikbodar och tillfartsväg.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan