330 - Mobiltelefonmast i Raksta

Planområdet ligger i norra Raksta i Östra Tyresö.

Karta över Mobiltelefonmast i Raksta

Detaljplanens syfte är göra uppförandet av mobiltelefonmast möjlig med tillhörande teknikbodar och tillfartsväg.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 2004

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan