5 - Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273 m.fl.

Planområdet ligger i Lindalen i nordvästra Bollmora i Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan över fastigheterna Kumla 3:212-3:214, 3:218-3:273, 3:335, 3:336-3:928 samt del av Kumla 3:1.

Planen vann laga kraft: 6 november 1931

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan