Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

302 - Kumla Trädgårdsstad, Skogsäng m.m.

Planområdet ligger i Hanviken i norra Trollbäcken.

Syftet med planändringen är att två fastigheter ska kunna köpa till mark så att två tomter med en areal av minst 900 kvm kan bildas.

Planen vann laga kraft: 29 april 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan