302 - Kumla Trädgårdsstad, Skogsäng m.m.

Planområdet ligger i Hanviken i norra Trollbäcken.

Syftet med planändringen är att två fastigheter ska kunna köpa till mark så att två tomter med en areal av minst 900 kvm kan bildas.

Planen vann laga kraft: 29 april 1999

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan