Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

218 - Trollbäckens centrum

Detaljplan för Trollbäckens centrum i Trollbäcken.

Planen syftar till att klargöra markanvändningen inom Trollbäckens centrumområde.

Planen vann laga kraft: 26 juli 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan