218 - Trollbäckens centrum

Detaljplan för Trollbäckens centrum i Trollbäcken.

Planen syftar till att klargöra markanvändningen inom Trollbäckens centrumområde.

Planen vann laga kraft: 26 juli 1988

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan