103 - Bollmora Berg

Stadsplan för Bollmora Berg inom stadsdelen Bollmora.

Planen vann laga kraft: 4 oktober 1963

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan