190 - Östra Öringe

Ändring av stadsplan över del av östra Öringe.

Ändringen ser bland annat till att redan byggd yta inte överskrids, och att två radhusområde läggs samman till ett.

Planen vann laga kraft: 6 april 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan