270 - Del av kv. Skälsätraängen

Området ligger i Skälsätra. Ändring av detaljplan för del av kv. Skälsätraängen.

Syftet med planen är att två fastigheter ska kunna dela sina tomter.

Planen vann laga kraft: 27 juni 1994

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan