96 - Lindalen 1:32

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Lindalen 1:32 i Bollmora.

Planen gör det möjligt att bebygga området med kedjehus.

Planen vann laga kraft: 17 mars 1962

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan