32 - Strand 1:342

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Detaljplanen är en avstyckningsplan över fastigheten Strand 1:342.

Planen vann laga kraft: 28 april 1938

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan