123 - Njupkärrsberg

Området ligger i södra Bollmora. Förslaget gäller stadsplan för Njupkärrsberg.

Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i området.

Planen vann laga kraft: 21 mars 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan