192 - Bollmora 2:1 m.fl., rackethall

Ändring och utvidgning av stadsplan för Bollmora 2:1 med flera, i centrala Tyresö.

Planen gör möjligt bygge av en rackethall för tennis och badminton.

Planen vann laga kraft: 6 oktober 1981

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018

Hitta på sidan