Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

371 - Dalgränds förlängning

 Planområdet ligger norr om Tyresö centrum väster om fotbollsplanerna.

Planen syftar till att tillskapa en ny tillfart till Tyresö centrum genom att förlänga Dalgränd från korsningen med Björkbacksvägen norr ut och ansluta till Tyresövägen med en cirkulationsplats.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2009   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan