Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

371 - Dalgränds förlängning

 Planområdet ligger norr om Tyresö centrum väster om fotbollsplanerna.

Klicka för större karta

Planen syftar till att tillskapa en ny tillfart till Tyresö centrum genom att förlänga Dalgränd från korsningen med Björkbacksvägen norr ut och ansluta till Tyresövägen med en cirkulationsplats.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2009   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan