371 - Dalgränds förlängning

 Planområdet ligger norr om Tyresö centrum väster om fotbollsplanerna.

Planen syftar till att tillskapa en ny tillfart till Tyresö centrum genom att förlänga Dalgränd från korsningen med Björkbacksvägen norr ut och ansluta till Tyresövägen med en cirkulationsplats.

Planen vann laga kraft: 23 mars 2009   

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan