396 - Midvintern 7

 Planen omfattar fastigheten Midvintern 7 som ligger i Tyresö Strand.

Villabebyggelse, Sommarliden 17 - klicka för större karta

Detaljplanen gör det möjligt att stycka fastigheten och på så sätt tillskapa ytterligare en byggrätt för villabebyggelse.

Planen vann laga kraft: 25 oktober 2011

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan