312 - Dvärgvägen

Planområdet ligger i Trollbäcken

Detaljplanen möjliggör styckning och byggnation av Näsby 10:2 samt att utöka fastigheterna Näsby 4:974 och 4:1416.

Planen vann laga kraft: 28 februari 2002

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan