35 - Tyresönäs under Bredvik 1:1 m.fl.

Planområdet omfattar tre fastigheter i Tegelbruket på Brevikshalvön.

Detaljplanen utgör en ändring av avstyckningsplanen för Tyresönäs under Bredvik 1:1 med flera.

Planen vann laga kraft: 28 april 1939

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan