209 - Västra Farmarstigen etapp 2

Ändring av stadsplan för bostadsbebyggelse inom Västra Farmarstigen (del av Näsby 20:1 m.fl.) etapp 2 i Bollmora.

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bostäder i flerbostadshus.

Planen vann laga kraft: 25 mars 1986

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan