Problem med telefonin

Publicerad: 21 september 12:20

Det är problem med kommunens telefonväxel och det kan vara svårt att nå oss. Vi arbetar med problemet.

34 - Näset 1:1 och del av Kumla 3:1

Planområdet ligger i Persudde i västra Trollbäcken.

Detaljplanen utgör byggnadsplan för fastigheten Näset 1:1 och del av fastigheten Kumla 3:1 och innebär nya bestämmelser för markanvändning och bebyggelse.

Planen vann laga kraft: 21 oktober 1938

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan