Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

413 - Ändring av planbestämmelser för Södra Trinntorp

Planen är belägen i Södra Trinntorp på Östra Tyresö.

Planen gör det möjligt att bebygga området med en ökad byggrätt för de fastigheter på Östra Tyresö som ligger inom den etappindelning som finns, men som inte beräknas få nya detaljplaner inom den närmaste femårsperioden. Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar, fortskrider.

Planen vann laga kraft: 15 mars 2013

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan