Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

306 - Del av kv. Årstiden

Planområdet ligger i västra Tyresö strand.

Detaljplanen gör det möjligt att på fastigheterna Årstiden 1 och 3 bygga enfamiljshus i två våningar samt att nyttja fastigheten STrand 1:14 till både bostad och handel eller kontor.

Planen vann laga kraft: 22 mars 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019
Upp

Hitta på sidan