306 - Del av kv. Årstiden

Planområdet ligger i västra Tyresö strand.

Detaljplanen gör det möjligt att på fastigheterna Årstiden 1 och 3 bygga enfamiljshus i två våningar samt att nyttja fastigheten Strand 1:14 till både bostad och handel eller kontor.

Planen vann laga kraft: 22 mars 2000

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 19 augusti 2020

Hitta på sidan