148 - Järnet, Kopparen, LM korset

Området ligger i Bollmora. Förslaget gäller ändring av stadsplan för kv Bollmora samt för del av kv Järnet och kv Kopparen.

Syftet med planen är att möjliggöra för utrymme för en ny trafikplats.

Planen vann laga kraft: 30 juni 1971

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan