382 - Kontor vid Sikvägen

Planområdet ligger på Sikvägen 27 i Bollmora med gångavstånd till Tyresö centrum.

Planen syftar till att göra det möjligt för kontorsverksamhet inom befintlig byggnad på fastigheten Siken 2. I planen möjliggörs även en tillbyggnad.

Laga kraft: 14 oktober 2010

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2019
Upp

Hitta på sidan