248 - Del av Hanviken 1:1

Förslag till detaljplan för del av Hanviken 1:1 i Trollbäcken.

Planen syftar till att göra det möjligt med en komplettering med bostäder intill Hanviksvägen och Lindalsvägen i norra Hanviken.

Planen vann laga kraft: 10 januari 1992

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan