288 - Del av Petterboda arbetsplatsområde

Området ligger i Öringe. Ändring av detaljplan för del av Petterboda arbetsplatsområde.

Planändringen ska möjliggöra att en tomt som tagits i anspråk för återvinning av grovavfall ska kunna utökas något.

Planen vann laga kraft: 16 juni 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan