Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

288 - Del av Petterboda arbetsplatsområde

Området ligger i Öringe. Ändring av detaljplan för del av Petterboda arbetsplatsområde.

Planändringen ska möjliggöra att en tomt som tagits i anspråk för återvinning av grovavfall ska kunna utökas något.

Planen vann laga kraft: 16 juni 1997

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan