402 - Föreningslokal Brf Sjötungan

Planen har fått ett nytt laga kraftdatum, 2014-06-25 och även fått ett nytt nummer 430.

Föreningslokal Brf Sjötungan - klicka för större karta

Området vid Myggdalsvägen planlades i syfte att möjliggöra bostadsbebyggelse i flerbostadshusform under 1960-talet. Detta gjordes i samband med den huvudsakliga utbyggnaden av Tyresö centrum under samma tid. I samband med byggandet av bostäderna i Brf Sjötungan uppfördes tvättstugor och samlingslokaler för gemensamt utnyttjande av föreningens medlemmar.

Planen vann laga kraft: 25 juni 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan