Driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster

Publicerad: 18 december 10:25

Tisdagen den 18 december kl 19.00–23.00 har Tyresö kommun underhåll på sina IT-system. Det kan innebära driftstörningar på tyreso.se och e-tjänster.

427 - Fastigheten Sälgen 5

Planområdet ligger vid Videvägen i Tyresö Strand, mellan Tyresövägen och Alby naturreservat.

Detaljplan för fastigheten Sälgen 5 - klicka för större karta

Avsikten med planen är att kunna göra en avstyckning av fastigheten.

Planen vann laga kraft: 25 april 2014

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan