Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

69 - Del av Kumla Trädgårdsstad Näset m.m.

Ändring av byggnadsplan samt förslag till byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Näset m.m. Planområdet ligger i Trollbäcken.

Planen gör det möjligt för villabebyggelse även i de delar som är bebyggda med sportstugor. Områdets västra del planläggs för att även i framtiden användas till sportstugebebyggelse.

Planen vann laga kraft: 5 maj 1955

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan