69 - Del av Kumla Trädgårdsstad Näset m.m.

Ändring av byggnadsplan samt förslag till byggnadsplan för del av Kumla Trädgårdsstad Näset m.m. Planområdet ligger i Trollbäcken.

Planen gör det möjligt för villabebyggelse även i de delar som är bebyggda med sportstugor. Områdets västra del planläggs för att även i framtiden användas till sportstugebebyggelse.

Planen vann laga kraft: 5 maj 1955

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 17 maj 2022

Hitta på sidan