400 - Gränsvägen 10

Planområdet är beläget på Gränsvägen 10 i Lindalen, i nordvästra delen av Tyresö. I norr, öster och söder angränsar småhusbebyggelse.

Syftet med planen är att göra det möjligt att uppföra mindre bostadshus i form av två parhus i högst två våningsplan med tillhörande carport, parkering och miljöhus. Detaljplanen medger avstyckning till fyra bostadsfastigheter.

Planen vann laga kraft: 9 februari 2012

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 25 november 2020

Hitta på sidan