354 - Västra Nytorpsvägen

Planområdet är beläget i Nytorp på Brevikshalvön intill Kalvfjärden och omfattar delar av Nytorps-, Finborgs- och Breviksvägen.

Karta över Västra Nytorpsvägen

Planens syfte är att upprätta en detaljplan för att kunna förbereda området för permanent boende med hänsyn till skärgårdsmiljön. Planförslaget omfattar förbättring av vägar, utbyggnad av vatten- och avloppsledningar, ett nytt gångstråk och förbättrad tillgänglighet till vattnet. Större byggrätter föreslås men ingen förtätning av området.

 Planen vann laga kraft: 26 oktober 2006

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 26 juni 2018

Hitta på sidan