127 - Kv. Hugin, Kumlatomten 100:2 m.fl.

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för kv Hugin (Kumlatomten 100:2 m fl).

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av tvåvånings radhus.

Planen vann laga kraft: 20 december 1967

Sidan publicerad av: Planenheten
Senast uppdaterad: 2 oktober 2018
Upp

Hitta på sidan