127 - Kv. Hugin, Kumlatomten 100:2 m.fl.

Området ligger i Trollbäcken. Förslaget gäller ändring av byggnadsplan för kv Hugin (Kumlatomten 100:2 m fl.).

Syftet med planen är att möjliggöra förtätning av tvåvånings radhus.

Planen vann laga kraft: 20 december 1967

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 22 februari 2021

Hitta på sidan