199 - Petterboda arbetsplatsområde

Ändring av stadsplan för Petterboda arbetsplatsområde. Området gäller fastigheterna Bollmora 2:1 och Gimmersta 2:1 med flera i Bollmora.

Stora delar av planområdet används för idrottsverksamhet, denna ändring gör även möjligt småindustri och kontor.

Planen vann laga kraft: 1 mars 1983

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan