344 - Smultronvägen (Strand etapp 6)

Planområdet ligger i Tyresö strand.

Karta över Smultronvägen (Strand etapp 6)

Detaljplanen gör möjligt för permanentbostäder i det äldre fritidshusområdet. En viss förtätning blir möjlig genom att vissa fastigheter ges rätt till avstyckning.

Planen vann laga kraft: 10 november 2005

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 1 augusti 2019

Hitta på sidan