239 - Del av Bäverbäcken

Detaljplan för del av Bäverbäcken inom Tyresö kommun, Stockholms län.

Planen syftar till att göra det möjligt för att använda platsen provisoriskt för upplag och för tippning av schaktmassor.

Planen vann laga kraft: 14 mars 1991

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan