Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

440 - Ällmora

Ändring av planbestämmelserna för delar av yttre Brevik: Sjöberga och Ällmora samt delar av Trinntorp och Brevik.  

Ällmora

Planändringen innebär att området får en utökad byggrätt både för huvudbyggnader (105 m2 bruttoarea) och för uthus (40 m2 byggnadsarea). Befintlig fastighetsstruktur och det enskilda huvudmannaskapet bibehålls. På så sätt kan de boende inom berörda delar få en rimlig bostadsstandard, samtidigt som arbetet med att ta fram de nya planerna med fullstora byggrätter, kommunalt VA och vägar kan fortsätta som tidigare.

Genomförandetiden är 5 år räknat från det datum då beslutet att anta planbestämmelserna vann laga kraft.

Planen vann laga kraft: 3 juni 2015

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018
Upp

Hitta på sidan