58 - Trädgårdsstad s.k. Bansjöområdet

Byggnadsplan för del av Trädgårdsstad så kallad Bansjöområdet i Trollbäcken.

Planen möjliggör för fritidshusbebyggelse.

Planen vann laga kraft: 23 maj 1952

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan