195 - Kv. Vinrankan

Planområdet gäller för fastigheterna Näsby 4:245 och Näsby 4:1301 med flera, norr om Kumla skola.

Planen gör möjligt bygge av 40 ytterligare lägenheter i kvarteret Vinrankan.

Planen vann laga kraft: 13 maj 1982

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 13 februari 2020
Upp

Hitta på sidan