86 - Delar av Tyresö 1:1, Brevik 1:1 med flera

Ändring av år 1932 den 12 september godkänd avstyckningsplan för delar av Tyresö 1:1, Brevik 1:1 och Trinntorp 1:1 (Tyresö-Näs).

Planen gör det möjligt att bredda genomfartsvägen.

Planen vann laga kraft: 19 februari 1960

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan