19 - Delar av Näsby 4:1, 4:17 m.fl.

Planområdet omfattar delar av Skälsätra i sydöstra Trollbäcken, Tyresö.

Detaljplanen är en styckningsplan för delar av Skälsätra.

Planen vann laga kraft: 29 juni 1935

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan