115 - Björkbacken (A-tomt) del av Bollmora 2:1

Området ligger i Bollmora. Förslag gäller ändring av stadsplan för del av Bollmora 2:1 vid kv Björkbacken.

Syftet med planen är att kunna möjliggöra för att möta det ökade behovet av förskolor i kommunen.

Planen vann laga kraft: 12 maj 1965

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 5 mars 2018

Hitta på sidan