Viktigt om e-tjänster och e-post!

Publicerad: 21 januari 10:29

Har du använt kommunens e-tjänster eller skickat e-post till kommunen någon gång mellan torsdag 16 januari kl 08.00 till och med måndag 20 januari kl 16.00? Då kan du behöva skicka om e-tjänsten eller e-postmeddelandet.

Behöver du skicka om? Läs mer här

445 - Norra Tyresö Centrum etapp 1

Första etappen av stadsdelen Norra Tyresö Centrum. Planområdet ligger väst och norr om Bollmorahallen i centrala Tyresö.

Planområdet för Norra Tyresö Centrum etapp 1

Planen syftar till att uppföra två kvarter i Norra Tyresö Centrum. Kvarteren ska innehålla bostäder med lokaler för kommersiella ändamål. Bebyggelsen koncentrerar sig till ett punkthus om 16 våningar och ett kvarter om 4 - 7 våningar. Planen lägger fast kvartersstrukturen med nya huvudgator.

Planen vann laga kraft: 30 mars 2016

Sidan publicerad av: plan@tyreso.se
Senast uppdaterad: 10 april 2018
Upp

Hitta på sidan